Werkgroep Intake

De werkgroep Intake verzorgt de intake gesprekken met diegenen die in aanmerking wensen te komen voor een voedselpakket. Ook voert zij met klanten één keer per half jaar toetsingsgesprekken om vast te stellen of nog voldaan wordt aan de criteria om als klant bij de voedselbank ingeschreven te staan.

De werkgroep onderhoudt ook contacten met medewerkers van uitkerende en relevante maatschappelijk ondersteunende instellingen om, indien gewenst, aanvragers eventueel door te verwijzen naar deze instellingen.

Werkgroep Logistiek

De werkgroep Logistiek zorgt er voor dat de voedselproducten, die we aangeboden krijgen, opgehaald worden. Daartoe staan drie bussen ter beschikking, waarvan er één over koel- en vriesfaciliteiten beschikt. Dat laatste is nodig om de zogenoemde koudeketen van producten, die gekoeld dan wel ingevroren moeten blijven tijdens het transport, niet te onderbreken.
Iedere morgen halen chauffeurs brood op bij een aantal bakkers in Almelo. Ook de filialen van Jumbo, Coop, Dirk, Albert Heijn, de Plusmarkten en van de ALDI worden  meerdere keren in de week bezocht. De chauffeurs rijden dikwijls ook naar bevriende voedselbanken, waarmee dan producten worden geruild. Want het gaat er natuurlijk om, dat het pakket dat wekelijks wordt verstrekt zo gevarieerd mogelijk is.

Op woensdag rijden de bussen naar het distributiecentrum bij de voedselbank in Deventer. Dat is één van de 8 regionale distributiecentra in Nederland die grote partijen producten van landelijke producenten en distributeurs inzamelt.

Onder de werkgroep logistiek ressorteert ook de schoonmaakploeg. De Voedselbank moet natuurlijk grondig gereinigd worden, want je zou de Voedselbank kunnen vergelijken met een supermarkt, waar ook strenge hygiënische eisen gelden.

Werkgroep Pakketten

Het hangt van de gezinssamenstelling af hoe groot het pakket is dat men krijgt. We onderscheiden hierbij 4 groepen:

  • eenpersoonshuishoudens
  • tweepersoonshuishoudens
  • kleine gezinnen
  • grote gezinnen

Er wordt gestreefd naar 30/35 producten uit de schijf van vijf voor een tweepersoonshuishouden.

Moslims krijgen een pakket zonder varkensvleesproducten. Een ‘vegapakket’ behoort ook tot de mogelijkheden.

Momenteel  bereiden we op vier dagdelen per week de pakketten voor, die in diezelfde week worden uitgegeven. (Groentes worden verdeeld in gelijke porties en ook andere producten worden zo nodig geportioneerd). Er wordt in het algemeen naar gestreefd om wekelijks circa 15 verschillende producten mee te geven. Dat varieert dan van droge producten (zoals pindakaas, jam, chips, koek) tot groente, brood en gekoelde en diepgevroren producten, waaronder vlees.

Werkgroep Sponsoring

Bij de voedselbank draait het primair om voedsel, maar zonder geld is er geen voedselbank. Hoewel niemand die bij de voedselbank werk één cent vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden krijgt, worden er toch flink wat kosten gemaakt. Elk pakket dat uitgegeven wordt kost 8 tot 9 euro!!

Door de naamsbekendheid van de Voedselbank Almelo weten heel wat particulieren en bedrijven en instellingen inmiddels de weg naar de voedselbank te vinden. Als er een ‘goed doel’ gezocht wordt komt de voedselbank al snel in beeld. Ook scholen houden met regelmaat acties of sponsorlopen, die het nodige geld opbrengen.

Waar het geld aan wordt uitgegeven?

Dan moet u denken aan de kosten van de 3 wagens die dagelijks in de weer zijn om voedsel op te halen, van energie (er staan grote koel- en vriesinstallaties in de Voedselbank) en van allerlei materiaal dat nodig is om de producten goed te verwerken en/of op te slaan. Hoewel het aantal producenten van voedselproducten in Almelo en omgeving niet erg groot is blijken er altijd wel mogelijkheden te zijn om – meestal via relaties – aan producten te komen. En als de voorraden echt op dreigen te raken dan wordt er een voedselinzamelactie bij één van de supermarkten gehouden, waarbij het winkelend publiek gevraagd wordt één product voor de voedselbank te kopen.