Vacatures

De Voedselbank Almelo verzorgt wekelijks voor circa 200 huishoudens een pakket met levensmiddelen. Om dit elke week opnieuw te realiseren is het nodig dat bijna op alle dagen van de week vrijwilligers zich belangeloos inzetten voor het verzamelen en sorteren van boodschappen en het klaarzetten van de diverse pakketten. Daarnaast zijn er tal van werkzaamheden die ervoor zorgen dat dit onder gezonde en veilige omstandigheden kan gebeuren.

Bij de Voedselbank Almelo werken zo’n 95 vrijwilligers.

Met elkaar zijn ze alle dagen bezig voor de Voedselbank. Als chauffeur, schoonmaker, intaker of inpakker.

 

Regelmatig kan de Voedselbank nog wel wat extra handen gebruiken. Dus, als u interesse en tijd heeft om mee te helpen en ervoor te zorgen dat iedere vrijdag zo’n 200 huishoudens met een goed gevulde boodschappentas het weekend in kunnen gaan, stuur dan een e-mail naar info@voedselbankalmelo.nl. Er volgt dan een afspraak voor een gesprek met de medewerker die belast is met vrijwilligerszaken waarin de wederzijdse verwachtingen worden besproken.

Op dit moment zijn er diverse vacatures.

Tijdsindeling
Bij de verschillende functies zijn dagen en tijden aangegeven waarop werkzaamheden doorgaans worden uitgevoerd. Zo zijn er bijna dagelijks activiteiten bij de Voedselbank. Elke hulp is welkom en u kunt met ons overleggen op welke momenten u beschikbaar wilt zijn.

Informatie en reacties:
De Voedselbank Almelo nodigt belangstellenden uit voor een kennismaking.

Voor meer informatie: mail naar info@voedselbankalmelo.nl

Op dit moment zoekt de voedselbank:

  • Medewerkers schoonmaak
  • Medewerkers algemeen
  • Coördinator logistiek

Functies

Medewerkers voorraadbeheer

Voor het registreren en opslaan van de lang houdbare producten. Op woensdag- en vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.30 uur. Bij voorkeur bekend met MS Excel.

 

Medewerkers uitgifte

Voor het aanvullen vanuit koelingen en vriezers tijdens de uitgifte. Elke vrijdag tussen 13.00 en 17.30 uur.

* Momenteel geen vacatures

 

Chauffeurs

Op diverse dagen:

  • Ritten langs bakkerijen vanaf 07.00 uur tot ca. 9.00 uur.
  • Ritten naar supermarkten vanaf ca. 9.30 uur tot 12.00 uur
  • Ritten naar o.a. Deventer; wisselende tijden

In te vullen in overleg.

 

Medewerkers algemeen

Schoonmaken kratten, uitzoeken groente en fruit, bestickeren diepvriesproducten en andere voorkomende werkzaamheden; elke ochtend tussen ca. 9.00 uur en 12.00 uur.

 

Coördinator Voedselveiligheid

Controleert de kwaliteit van aangeleverde, opgeslagen en uit te geven goederen aan de hand van de door de NVWA uitgegeven richtlijnen. Onderhoud contacten met toeleveranciers aangaande het hanteren van de met de Voedselbank overeengekomen en vastgelegde afspraken en NVWA richtlijnen.

 

Medewerkers schoonmaak

Elke ochtend, behalve vrijdag, van ca. 9.00 uur tot ‘wisselend’.

 

Coördinator Logistiek

Organiseert en coördineert het transport van goederen van toeleveranciers en het distributiecentrum Deventer naar de Voedselbank Almelo. Organiseert daarnaast de ontvangst en verwerking van voorraden bij de Voedselbank Almelo. Houdt toezicht op onderhoud en gebruik van het wagenpark en zorgt voor planning en aansturing van chauffeurs en bijrijders.

Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteitscode

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk hier voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen

Vertrouwenspersonen

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. Ze zijn hier te vinden.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.