Schenken van geld

Om de organisatie te laten draaien, heeft de Voedselbank niet alleen voedselproducten maar ook geld nodig. Aan alle producten die wekelijks in de pakketten terecht komen zijn kosten voor energie, transport en materieel verbonden. Jaarlijks gaat het in totaal om gemiddeld € 100.000,-. En dan moeten er geen tegenvallers zijn……..

Er zijn gelukkig veel fondsen, instellingen, bedrijven en particulieren die ons financieel steunen. Maar meestal gaat het dan om eenmalige bijdragen. Daarom weten we vandaag niet op hoeveel inkomsten we over bijvoorbeeld drie maanden kunnen rekenen.

U kunt ons eenmalig of structureel steunen door de QR te scannen aan de rechterkant of op de volgende knop te drukken

U kunt ook een periodieke schenking regelen zonder tussenkomt van een notaris. Dit is fiscaal zeer aantrekkelijk. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is een periodieke schenkingsovereenkomst bij ons aanvragen, ondertekenen en naar ons opsturen.
Omdat wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn, zijn de giften fiscaal aftrekbaar.

Schenken van voedselproducten

Het draait bij de Voedselbank voornamelijk om voedselproducten. Hoe meer er daarvan binnenkomen, hoe beter wij onze klanten kunnen helpen.

Heeft u voedselproducten of levensmiddelen die u aan de Voedselbank wilt doneren? Onze vrijwilligers komen deze graag bij u ophalen. Of heeft u extra inkopen gedaan voor de Voedselbank? U kunt die altijd afleveren bij de zij-ingang aan de Arendsboersweg (zie bordjes afgifte goederen) elke werkdagochtend tot 12.30 uur.

Wilt u voedsel of verzorgingsproducten doneren?

Stuur een e-mail: info@voedselbankalmelo.nl

Let op houdbaarheid!

De Stichting Voedselbank Almelo zal de aangeboden etenswaren nog moeten distribueren. Om die reden is het niet mogelijk voedsel te accepteren dat een zeer beperkte houdbaarheid heeft, tenzij hierover specifieke afspraken zijn gemaakt.

De Stichting Voedselbank Almelo hanteert de volgende spelregels na het accepteren van voedseldonaties:

1. de ontvangen voedselproducten worden deugdelijk opgeslagen;

2. de ontvangen voedselproducten worden uitsluitend verstrekt aan klanten van de Voedselbank;

3. er wordt geen alcohol uitgegeven (ook geen verpakkingen 0 % die refereren aan alcohol);

4. de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ten aanzien van het transporteren, opslaan en uitgeven van voedselproducten worden strikt nageleefd.

 

ANBI

De Stichting Voedselbank Almelo is een ANBI. Deze afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat u giften aan de Voedselbank Almelo af kunt trekken bij uw belastingaangifte. Een ANBI dient zich minstens voor 90% in te zetten voor het algemeen belang. Zij heeft geen winstoogmerk en mag slechts een beperkt eigen vermogen hebben. Geen enkele van de 90 vrijwilligers bij de Voedselbank Almelo ontvangt enigerlei vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden. Op deze pagina vindt u diverse documenten, zoals de statuten, beleidsdocumenten, jaarverslagen en de jaarrekeningen. De Stichting Voedselbank Almelo voert een open beleid, daarom staan deze documenten ook openbaar voor iedereen. Klik hieronder op een van de kopjes om de documenten te bekijken. U kunt ons eenmalig of structureel steunen door uw gift over te maken op bankrekeningnummer NL88RABO01489.76.697 (Rabobank, t.n.v. Stichting Voedselbank Almelo). U kunt ook een periodieke schenking regelen zonder tussenkomt van een notaris. Dit is fiscaal zeer aantrekkelijk. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is een periodieke schenkingsovereenkomst bij ons aanvragen, ondertekenen en naar ons opsturen.

Omdat wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn, zijn de giften fiscaal aftrekbaar.

VBA-anbi-format-650-2020

Beleidsplan

Het bestuur werkt vanuit de algemene doelstellingen en aan de hand van een aantal jaarlijks te formuleren beleidsvoornemens. Deze voornemens worden elke 5 jaar geëvalueerd.

 

Beleidsplan 2018-2019

Statuten

In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van een stichting. Het is verplicht om de statuten bij een notaris te laten vastleggen. Op deze pagina vindt u de inhoud van onze statuten.

Statuten oprichting

Jaarverslagen

Jaarlijks wordt in het algemeen jaarverslag teruggeblikt op het stichtingsjaar. Je kunt de volgende jaarverslagen downloaden:

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Jaarrekeningen

Jaarlijks legt het bestuur de jaarrekening en verantwoording af over het gevoerde beleid aan de leden.

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022

Ik wil een gift doen aan Voedselbank Almelo