Schenkingen

Het draait bij de Voedselbank voornamelijk om voedselproducten. Hoe meer er daarvan binnenkomen, hoe beter wij onze klanten kunnen helpen.

Heeft u voedselproducten of levensmiddelen die u aan de Voedselbank wilt doneren? Onze vrijwilligers komen deze graag bij u ophalen. Of heeft u extra inkopen gedaan voor de Voedselbank? U kunt die altijd afleveren bij de zij-ingang aan de Arendsboersweg (zie bordjes afgifte goederen) op woensdag en vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur.

Wilt u voedsel doneren?

Neem dan telefonisch contact met ons op:

06 4160 5996 of stuur een e-mail: info@voedselbankalmelo.nl

Let op!!

De Stichting Voedselbank Almelo zal de aangeboden etenswaren nog moeten distribueren. Om die reden is het niet mogelijk voedsel te accepteren dat een zeer beperkte houdbaarheid heeft, tenzij hierover specifieke afspraken zijn gemaakt.

De Stichting Voedselbank Almelo hanteert de volgende spelregels na het accepteren van voedseldonaties:

1. de ontvangen voedselproducten worden deugdelijk opgeslagen;

2. de ontvangen voedselproducten worden uitsluitend verstrekt aan klanten van de Voedselbank;

3. de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ten aanzien van het transporteren, opslaan en uitgeven van voedselproducten worden strikt nageleefd.

Schenken van geld.

Om de organisatie te laten draaien, heeft de Voedselbank niet alleen voedselproducten maar ook geld nodig. Aan alle producten die wekelijks in de pakketten terecht komen zijn kosten voor energie, transport en materieel verbonden. Jaarlijks gaat het in totaal om gemiddeld € 40.000,-. En dan moeten er geen tegenvallers zijn……..

Er zijn gelukkig veel fondsen, instellingen, bedrijven en particulieren die ons financieel steunen. Maar meestal gaat het dan om eenmalige bijdragen. Daarom weten we vandaag niet op hoeveel inkomsten we over bijvoorbeeld drie maanden kunnen rekenen.

U kunt ons eenmalig of structureel steunen door uw gift over te maken op bankrekeningnummer NL88RABO01489.76.697 (Rabobank, t.n.v. Stichting Voedselbank Almelo). U kunt ook een periodieke schenking regelen zonder tussenkomt van een notaris. Dit is fiscaal zeer aantrekkelijk. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is een periodieke schenkingsovereenkomst bij ons aanvragen, ondertekenen en naar ons opsturen.
Omdat wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn, zijn de giften fiscaal aftrekbaar.