Over ons

De Voedselbank Almelo is een dynamische organisatie. Sinds haar oprichting in 2008 is zij gegroeid van een kleine groep van initiatiefnemers naar een geoliede organisatie met circa 95 vrijwilligers. Zij ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel proberen zij dag in dag uit hun steentje bij te dragen aan het oplossen van de financiële problemen van een groep inwoners in de gemeenten Almelo en Tubbergen. Dat doen zij door voedselproducten in te zamelen (waarbij tevens voedselverspilling wordt tegengegaan) en die vervolgens weer uit te reiken aan diegenen die rond het bestaansminimum leven en nauwelijks geld hebben voor het kopen van voedsel.

De voedselpakketten worden wekelijks uitgereikt aan diegenen die, na een financiële toets, voldoen aan de door Voedselbanken Nederland vastgestelde criteria.

De Voedselbank Almelo heeft in de afgelopen jaren haar plek in het hulpverleningscircuit verworven. Zij maakt deel uit van het Armoedepact dat in Almelo is gesloten tussen de diverse instellingen, die zich zorgen maken over de toenemende armoede.

De stichting Voedselbank Almelo is, net als 171 andere voedselbanken, aangesloten bij de Vereniging Voedselbanken Nederland.

Deze website geeft u alvast een indruk waar de Voedselbank Almelo voor staat en hoe zij is georganiseerd.

Heeft u belangstelling? Kom gerust een keer langs.

Organisatie

Alle functies binnen de organisatie worden uitgeoefend door ter zake deskundige vrijwilligers. Onze vrijwilligers werken belangeloos: ze ontvangen slechts een vergoeding voor gemaakte kosten.

Bestuursleden

De organisatie van de voedselbank is verdeeld in werkgroepen. Deze worden aangestuurd door coördinatoren.

Werkgroepen

De Voedselbank Almelo kan niet zonder partners die haar goed gezind zijn. De Voedselbank is immers afhankelijk van geldelijke donaties en van voedseldonaties wil zij haar werk kunnen doen.

Partners

Bij de Voedselbank vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Privacyverklaring