ANBIDe Stichting Voedselbank Almelo is een ANBI. Deze afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat u giften aan de Voedselbank Almelo af kunt trekken bij uw belastingaangifte.Een ANBI dient zich minstens voor 90% in te zetten voor het algemeen belang. Zij heeft geen winstoogmerk en mag slechts een beperkt eigen vermogen hebben. Geen enkele van de 70 vrijwilligers bij de Voedselbank Almelo ontvangt enigerlei vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden.Op deze pagina vindt u diverse documenten, zoals de statuten, beleidsdocumenten, jaarverslagen en de jaarrekeningen. De Stichting Voedselbank Almelo voert een open beleid, daarom staan deze documenten ook openbaar voor iedereen. Klik hieronder op een van de kopjes om de documenten te bekijken.

In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van een stichting. Het is verplicht om de statuten bij een notaris te laten vastleggen. Op deze pagina vindt u de inhoud van onze statuten.

  • Statuten Voedselbank Almelo
  • Het bestuur werkt vanuit de algemene doelstellingen en aan de hand van een aantal jaarlijks te formuleren beleidsvoornemens. Deze voornemens worden elke 5 jaar geëvalueerd.

  • Beleidsplan Voedselbank Almelo 2014 – 2019
  • Beleidsplan 2018 en 2019 Voedselbank Almelo
  • Jaarlijks wordt in het algemeen jaarverslag teruggeblikt op het stichtingsjaar. Je kunt de volgende jaarverslagen downloaden:

    Jaarlijks legt het bestuur de jaarrekening en verantwoording af over het gevoerde beleid aan de leden.