De Voedselbank en stagiairs

De Voedselbank Almelo ontvangt regelmatig verzoeken van scholieren en middelbare scholen om stagiairs te plaatsen. Wij zijn erg blij met deze  betrokkenheid van scholieren bij de Voedselbank Almelo. De Voedselbank wil hieraan dan ook graag meewerken. Stagiairs zijn voor hun maatschappelijke stages dus van harte welkom. Voor alle duidelijkheid vermelden we hier een paar huisregels:

 

Stages van scholieren bij ons betreffen per definitie snuffelstages of maatschappelijke stages, met andere woorden het kennismaken met Voedselbank in al haar facetten staat voorop. Hoewel hand- en spandiensten natuurlijk voorkomen, is  het verrichten van werkzaamheden niet waar het in de kern om gaat.

 

  • Er geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.
  • Stages kunnen alleen plaatsvinden gedurende de reguliere openingstijden van de Voedselbank, dus tussen 09.00 uur en 15.00 uur. ’s Avonds of in het weekend werken is dus niet mogelijk.
  • Stages worden altijd via de school aangevraagd.
  • Er vindt een intake-gesprek plaats waarin wordt besproken wat er van de stagiair verwacht wordt en welke tijden van aanwezigheid er gelden. Alle relevante aspecten staan in een stageovereenkomst die de stagiair, de school en de Voedselbank met elkaar sluiten.
  • Stagiairs zijn via de school verzekerd;
  • We hebben maar een beperkt aantal coördinatoren en dus  ook beperkte ruimte voor stagiairs. We willen de stagiairs immers altijd goed begeleiden en daarom  moeten dus soms een beetje schuiven met de periode waarin een stagiair geplaatst kan worden.