INSPECTIERESULTAAT VOEDSELVEILIGHEID

19 augustus jongstleden ontvingen wij onderstaande mail:

Geacht bestuur van de Stichting Voedselbank Almelo,

 Van inspectiebureau Houwers ontvingen wij een kopie van het inspectierapport waarborging voedselveiligheid. Op 14 augustus 2020 hebben zij vastgesteld dat uw voedselbank op dat moment met een score van 100 uitstekend voldeed aan de regels zoals beschreven in het Handboek Voedselveiligheid 2019. 

Mede namens de adviseur voedselveiligheid wil ik u graag feliciteren met dit uitmuntende resultaat, en hoop dat u deze felicitaties ook wilt doorgeven aan alle vrijwilligers die hier een bijdrage aan hebben geleverd. Een dergelijk goed resultaat kan alleen maar tot stand zijn gekomen door de inzet van alle betrokkenen, op ieder niveau. 

Met hartelijke groet, 

Aart van Scherpenzeel 

Coördinator Waarborging Voedselveiligheid   

Wij danken alle vrijwilligers voor hun tomeloze inzet. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.