Een pakket aanvragen

De volgende gegevens zijn nodig voor een goede intake:

 • de bankafschriften van de afgelopen 3 maanden
 • een budgetoverzicht van de Stadsbank of van de bewindvoerder
 • de beheerrekening;
 • de leefgeldrekening
 • het schuldenoverzicht
 • een identiteitskaart of paspoort
 • éénmalig: kopie beschikking rechtbank (bij beschermingsbewind)

Bij alle herintakes een recent overzicht meenemen van:

 • het schuldenoverzicht;
 • de bankafschriften van de afgelopen 3 maanden
 • de beheerrekening;
 • de leefgeldrekening en
 • het budgetplan

De werkgroep onderhoudt ook contacten met medewerkers van uitkerende en relevante maatschappelijk ondersteunende instellingen om, indien gewenst, aanvragers eventueel door te verwijzen naar deze instellingen.

Daarnaast zijn wij sinds maart 2022 gestart met de zogenaamde ‘Intake Light’, zodat mensen binnen enkele dagen minimaal 4 weken lang een pakket kunnen krijgen op basis van naam, adres, telefoonnummer en het aantal gezinsleden.

Een pakket aanvragen kan via onderstaande button.

Pakket aanvragen

Privacy

Stichting Voedselbank Almelo respecteert de privacy van de door aanvrager verstrekte gegevens. De Voedselbank geeft de vastgestelde gegevens niet ter beschikking van of ter inzage aan derden, tenzij zij daar wettelijk toe verplicht is/wordt. Zie ook privacyverklaring.

Welke verplichtingen heeft de klant?

De enige verplichting die klanten van de Voedselbank hebben is dat zij bij de intake de juiste gegevens verstrekken en dat zij hun pakket wekelijks afhalen. Indien een klant onverhoopt niet in de gelegenheid is om het pakket op te halen dan moet hij of zij
-> op vrijdag voor 12.00 uur bellen naar 06 18464776 om zich af te melden of om mee te delen dat iemand anders het pakket komt ophalen.
Let op:
 1. Binnen een half jaar twee keer een pakket niet ophalen zonder tijdige afmelding: twee keer een gesprekje met bestuurslid of coördinator over de reden ervan
 2. Wanneer voor de derde keer het pakket niet wordt opgehaald zonder tijdige afmelding: dan wordt de naam van de klant geschrapt van de lijst en kan die zich na twee maanden weer aanmelden, maar dan wel via een nieuwe intakeprocedure.

Ook kan de naam van een klant geschrapt worden indien bij de herintake geen of verkeerde gegevens verstrekt worden.

Uitrekenen of u een pakket kunt krijgen

Eenvoudig gezegd werkt het zo: we tellen al het geld dat binnenkomt op. En trekken daar vaste uitgaven, zoals huur,water en licht, vanaf. Voor sommige kosten gebruiken we een maximum. Er blijft dan een bedrag over, voorboodschappen en kleding. Idit bedrag lager dan ons ‘normbedrag’? Dán kunnen we u helpen.

De normbedragen zijn per maand. En de hoogte hangt af van de grootte van uw gezin.

Voorbeelden

Bent u bijvoorbeeld alleenstaande? En houdt u in de maand minder over dan € 315,- voor eten en kleding? Dan komt u in aanmerking. Die € 315,- is het normbedrag voor een alleenstaande zonder kinderen.

Bent u met 3 personen, dan kunt u bij een bedrag onder de € 545,- een pakket krijgen. En voor een gezin van 4 personen geldt dat u onder de €660,- in aanmerking komt.

Uw normbedrag

In deze tabel ziet u welk normbedrag die voor u geldt voor het aantal gezinsleden in 1 huishouden. Houdt u van uw inkomsten na aftrek van vaste lasten zoals huur, water en licht, minder over per maand dan dit bedrag? Dan komt u voor een voedselpakket in aanmerking.

Aantal Personen
(in 1 huishouden)
Prijs
(bedrag in € per maand)
1 315
2 430
3 545
4 660
5 775
6 890
7 1005
8 1120
9 1235
10 1350
*Naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.

Meer informatie kunt u vinden op www.voedselbankennederland.nl

Hulp wordt in principe geboden voor een periode van maximaal 3 jaar. Veelal komt deze periode overeen met de periode waarin een aflossingsverplichting bestaat in het kader van een eventuele schuldsanering. Iedere zes maanden wordt bekeken of de gegevens van de klanten nog kloppen en of de voedselhulp dus nog steeds nodig is.

Slaat de voedselbank gegevens op?

De Voedselbank slaat de volgende gegevens op:
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer waar men te bereiken is, de gezinssamenstelling en de hoogte van de schuld.