Algemeen

De voedselbank streeft ernaar om per week 30/35 producten uit de schijf van vijf (voor een tweepersoonshuishouden) in een pakket te verstrekken.

UITGIFTETIJDEN

Volgorde binnenkomst op alfabet van de achternaam.

Tijden en indeling: 

  • A t/m E   14.00 – 14.45 uur
  • F t/m K   14.45 – 15.30 uur
  • L t/m R   15.30 – 16.15 uur
  • S t/m Z   16.15 – 17.00 uur

Pakket NIET afhalen : Bel 06-18464776 vóór vrijdag 12.00 uur.

Uitgiftepunten:

Pakket afhalen:

Bornerbroeksestraat 160, 7601 BJ Almelo
Newtonstraat 13, 7651 AN Tubbergen

VOEDSELVEILIGHEID

Het waarborgen van de voedselveiligheid staat bij Voedselbanken Nederland en dus ook bij Voedselbank Almelo hoog in het vaandel.

De Voedselbank Almelo kreeg op 12 september 2014 uit handen van een bestuurslid van Voedselbanken Nederland het certificaat uitgereikt waaruit blijkt dat het transport, de opslag en de uitgifte van voedselproducten alsmede – overige – regels van hygiëne voldoen aan de eisen die de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) daaraan stelt.

De Voedselbank Almelo wordt periodiek op vooraf niet aangekondigde momenten bezocht door een inspecteur die dan beoordeelt of wij ons wel aan de regels van het Handboek Veiligheid houden. Er komt nogal wat bij kijken voordat je als voedselbank gecertificeerd wordt. Er worden namelijk eisen gesteld aan de organisatie, aan de gebouwen, de koudeketenbewaking, het kwaliteitsbeheer, de algehele en persoonlijke hygiëne en de schoonmaak.

Bij veel mensen is er het beeld dat ‘de voedselproducten van de voedselbank allemaal over datum zijn’. Wij zullen proberen misverstanden daarover uit de weg te ruimen.

Eerst de begrippen THT en TGT. Eén van beide staat op alle levensmiddelen cq. voedselproducten. TGT staat voor ‘Te Gebruiken Tot’  en THT voor ‘Tenminste Houdbaar Tot’.

De eerste aanduiding vindt u op producten die snel kunnen bederven, versproducten als zuivel, vlees, gebak, groenten en fruit.

Bij producten met een THT-datum kan de smaak en/of het uiterlijk (de kleur) langzaam achteruit gaan. De fabrikant garandeert de kwaliteit van het betreffende product tot genoemde datum. Maar men kan het ook daarna nog zonder problemen consumeren. Als de THT-datum is verstreken betekent dit dus niet dat het voedsel niet meer gegeten kan/mag worden. Ook de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en het ministerie van Volksgezondheid vinden dit. Er is over dit onderwerp daarom een richtlijn opgesteld, speciaal voor charitatieve instellingen zoals de voedselbanken. Hieruit blijkt dat veel producten nog tot maanden, soms jaren ‘over de datum’ prima en zonder problemen gegeten kunnen worden.

Voor een volledig overzicht over de houdbaarheidsdatum (THT en TGT) ga naar NVWA

De Voedselbank Almelo houdt uitdrukkelijk rekening met de wensen van de producenten als het om het uitgeven van voedselproducten vóór of na de THT datum gaat.