Schoolspullenpas

Schoolspullen zijn duur. Het Armoedefonds denkt alweer aan het nieuwe schooljaar! Daarom is aan gezinnen met schoolgaande kinderen op de Voedselbank weer de ‘Schoolspullenpas’ uitgedeeld à €50,00.

Culinaire verrassing Vakopleiding Horeca

De studenten van niveau 3 van de Vakopleidingen Horeca hebben gerechten gemaakt voor de cliënten van de voedselbank. Het waren verschillende dingen, zoals kip-curry, paprikasoep, pilav , broodjes en sandwiches, voorzien van labels met informatie over de ingrediënten en allergenen. Er was meer dan genoeg voor alle cliënten die zoiets bijzonders graag in ontvangst namen.

Pakken DE koffie van de Lions

Landelijke inzamelactie DE zegels

Er is weer een landelijke inzamelactie van spaarzegels van DE koffie geweest, georganiseerd door de Lions. Er zijn heel veel zegels ingezameld. Deze zijn allemaal geteld en ingeleverd. De opbrengst in de vorm van pakken koffie is voor de voedselbanken. De Voedselbank Almelo mocht een groot aantal pakken DE koffie in ontvangst nemen.