Artikel in Tubantia over stijging klanten Voedselbank Almelo

Op maandag 3 januari publiceerde Tubantia een artikel met het nieuws dat in de loop van 2021 het aantal klanten van Voedselbank Almelo een stijging liet zien van 160 naar bijna 200 gezinnen. Als oorzaak is gesteld dat dit het resultaat is van een optelsom van corona en de stijging van de kosten van het levensonderhoud.

Aanleiding voor dit artikel is de schenking van € 10.000 die Voedselbank Almelo in de week daarvoor kreeg overhandigd van de Kroon Oil Foundation. Deze schenking compenseert voor een deel het interen op het eigen vermogen van rond de € 19.000 waarmee de Voedselbank in 2021 is geconfronteerd. Voor een deel is dit verlies te verklaren door het wegvallen van de steun tijdens de coronacrisis door bedrijven, voor een ander deel is dit het gevolg van het schrappen van de bijdrage die gemeente Almelo tot 2021 verstrekte vanuit de Kleinsmamiddelen. Ondanks deze tegenvallers zal binnen de komende weken de laatste hand gelegd worden aan de nieuwe koel- en vriesinstallatie, waarmee de opslagcapaciteit met 50% wordt vergroot, zonder dat dit tot hogere energiekosten oplevert en het mogelijk is om ca. 300 gezinnen wekelijks van boodschappen te voorzien.

Voor het volledige artikel zie: https://www.tubantia.nl/almelo/br-klandizie-voedselbank-almelo-stijgt-fors-naar-200-gezinnen-grote-groep-kan-steeds-moeilijker-rondkomen-br-br~a9527b7d/