Aanmelden

Een pakket aanvragen

De Voedselbank heeft een inloopspreekuur:

 • in Almelo op de 1e en 3e vrijdag van de maand van 9:30-11:30 uur aan de Bornerbroeksestraat 162 in de pastorie van de voormalige St. Egbertuskerk.
 • in Tubbergen op de 1e vrijdag van de maand van 10:00-11:30 uur aan het Raadhuisplein 4, 7651 CV Tubbergen.

Bij de aanmelding moet u meenemen:

 • de bankafschriften van de afgelopen 3 maanden
 • of een budgetoverzicht van de Stadsbank of van de bewindvoerder
 • een identiteitskaart of paspoort
 • éénmalig: kopie beschikking rechtbank (bij beschermingsbewind)

Bij alle herintakes een recent overzicht meenemen van:

 • het schuldenoverzicht;
 • de beheerrekening;
 • de leefgeldrekening en
 • het budgetplan

“Welke verplichtingen heeft een klant van de voedselbank?”

De enige verplichting die klanten van de Voedselbank hebben is dat zij bij de intake de juiste gegevens verstrekken en dat zij hun pakket wekelijks afhalen. Indien een klant onverhoopt niet in de gelegenheid is om het pakket op te halen dan moet hij of zij
-> op vrijdag voor 12.00 uur bellen naar 06 18464776 om zich af te melden of om mee te delen dat iemand anders het pakket komt ophalen.
Let op:
 1. Binnen een half jaar twee keer een pakket niet ophalen zonder tijdige afmelding: twee keer een gesprekje met bestuurslid of coördinator over de reden ervan
 2. Wanner voor de derde keer het pakket niet wordt opgehaald zonder tijdige afmelding: dan wordt de naam van de klant geschrapt van de lijst en kan die zich na twee maanden weer aanmelden, maar dan wel via een nieuwe intakeprocedure.

Ook kan de naam van een klant geschrapt worden indien bij de herintake geen of verkeerde gegevens verstrekt worden.

Welke criteria hanteert Voedselbank Nederland?

Het (landelijk vastgesteld) criterium voor verstrekking van een voedselpakket is een bepaald maximum aan leefgeld per maand. Daarmee bedoelen we het inkomen dat resteert ná aftrek van vaste lasten zoals huur, gas, elektriciteit, water, verzekeringen, aflossingen van schulden en dergelijke. Dus het geld dat nodig is voor de zogenoemde variabele kosten van een huishouden, zoals eten, kleding en andere dagelijkse levensbehoeften.

Hieronder vindt u de criteria en de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2018 voor nieuwe aanvragen en verlenging van lopende aanvragen. Op hoofdlijnen:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 130,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bedrag per persoon per maand: € 85,-.

kinderen alleenstaande 
(bedrag in € per maand)
echtpaar*
(bedrag in € per maand)
0 215 300
1 300 385
2 385 470
3 470 555
4 555 640
5 640 725
*Naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.

Meer informatie kunt u vinden op www.voedselbankennederland.nl

Hulp wordt in principe geboden voor een periode van maximaal 3 jaar. Veelal komt deze periode overeen met de periode waarin een aflossingsverplichting bestaat in het kader van een eventuele schuldsanering. Iedere zes maanden wordt bekeken of de gegevens van de klanten nog kloppen en of de voedselhulp dus nog steeds nodig is.

Welke gegevens slaat de voedselbank op?

De Voedselbank slaat de volgende gegevens op:
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer waar men te bereiken is, de gezinssamenstelling en de hoogte van de schuld.
Mocht u langs willen komen, dan kunt u ons vooraf uw gegevens toesturen via het contactformulier (kies dan voor de optie : Aanmelden). Uiteraard dient u de overige bovenstaande papieren nog wel mee te nemen.
De privacy van de aavrager.

Stichting Voedselbank Almelo respecteert de privacy van de door aanvrager verstrekte gegevens. De Voedselbank geeft de vastgestelde gegevens niet ter beschikking van of ter inzage aan derden, tenzij zij daar wettelijk toe verplicht is/wordt. Zie ook privacyverklaring.

voor vragen & intake kunt u contact opnemen: 

Tel: 06 24920749