Pakken DE koffie van de Lions

Landelijke inzamelactie DE zegels

Er is weer een landelijke inzamelactie van spaarzegels van DE koffie geweest, georganiseerd door de Lions. Er zijn heel veel zegels ingezameld. Deze zijn allemaal geteld en ingeleverd. De opbrengst in de vorm van pakken koffie is voor de voedselbanken. De Voedselbank Almelo mocht een groot aantal pakken DE koffie in ontvangst nemen.